Skip to main content

Over ons

Research.

Alles wat Dutch Lion doet, hangt af van een diep begrip van de gebruiker, dus we beginnen met het ontdekken wat gebruikers willen en nodig hebben. We combineren nieuwe tools met traditionele onderzoeksexpertise om onze strategie-, ontwerp- en technologiebeslissingen te sturen.

Technologie heeft de sector voor primair onderzoek veranderd. Tegenwoordig kunnen merken gebruikers sneller bereiken, nieuwe vormen van feedback verzamelen en gloednieuwe onderzoeksmethoden implementeren. Terwijl andere onderzoeksbureaus worstelen om hun achterstand in te halen en zich aan te passen, zal Dutch Lion altijd een voorloper zijn in hefboomtechnologie om duidelijkheid te brengen in het standpunt van een gebruiker. We zijn niet alleen gericht op hoe gebruikers handelen of wat ze doen, maar ook op waarom ze specifieke keuzes maken en hoe hun motivaties en percepties de manier waarop ze hun wereld zien ondersteunen.

Bij Dutch Lion stond gebruikersonderzoek altijd centraal in ons proces. Wat verstorend is voor de grotere onderzoeksindustrie is een tweede natuur voor ons. Een holistisch begrip van de wereld van de gebruiker bepaalt onze strategie-, ontwerp- en technologiebeslissingen niet alleen tijdens de ontwikkeling, maar ook tijdens de lancering, tracking, meting en optimalisatie. We zijn vastbesloten om te leren wat mensen feitelijk doen, denken en nodig hebben door te observeren hoe ze omgaan met digitaal. Deze inzichten helpen ons om echte producten en diensten voor onze klanten te maken die het leven van mensen verbeteren.

Etnografisch onderzoek

Door onderzoek te doen in de natuurlijke omgeving van de gebruiker, stellen we de fysieke context bloot waarin gebruikers leven, ontdekken ze niet-erkende gewoonten en praktijken en laten ze zien hoe digitale en fysieke processen kunnen integreren met hun leven en hun leven verbeteren.

Kwalitatief onderzoek

We gebruiken een reeks kwalitatieve onderzoeksmethoden om de behoeften en motivaties van gebruikers te begrijpen. We maken gebruik van focusgroepen en een verscheidenheid aan online methodieken. Privé- en openbare gebruikersgroepen bieden uitgebreide gebruikersfeedback en iteratieve concepttests. Met Mobile kunnen we primair onderzoek doen in de context van echte levens, met spontane vraag-en-antwoordsessies.

Kwantitatief onderzoek

We zetten online en telefonische enquêtepanels in om kwantitatieve gegevens te verzamelen met betrekking tot de meningen en attitudes van gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt voor marktsegmentatie en om meer inzicht te krijgen in de perceptie van een merk of de soorten problemen die een merk kan helpen oplossen.

Usability testing

Wij helpen klanten producten en diensten te produceren die beantwoorden aan de echte gebruikersbehoeften. Gebruikerstests, waaronder luisterlaboratoria en iteratieve tests, zijn van cruciaal belang voor het creëren van waardevolle ervaringen. We vertrouwen op gebruikersfeedback om ons werk verder te helpen en ons potentieel uit te breiden om industrieën opnieuw uit te vinden en het leven van mensen te verbeteren.

Marktsegmentatie

Het uitvoeren van op behoeften gebaseerde segmentatie is altijd een krachtige manier geweest om gebruikers te begrijpen, omdat het groepen benadrukt die unieke sets onvervulde en vaak onuitgesproken behoeftes hebben. We gebruiken segmentatie om een infrastructuur te creëren om specifieke groepen consumenten te bereiken, voortdurend de prestaties te evalueren en klanten te helpen de gebruikerswaarde te optimaliseren.

User personas en scenarios

Door ons onderzoek ontwikkelen we gebruikerspersoonlijkheden en scenario's, die een op attitudes en behoeften gebaseerd raamwerk voor een gebruikerstype creëren. Persona's vormen een belangrijke input in het ontwerpproces.